o
NEDERLAND BEKENT KLEUR
o o o
o o oo o o o o o
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief Wilders / PVV Over NBK
Contact
        In de pers      
 
X

Trouw, 3 december 2007 - Wilders: Oproep van Terpstra is walgelijk 

´Ronduit walgelijk´. Zo betitelde Geert Wilders dit weekeinde de oproep van Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, om een nee te laten horen tegen de in zijn ogen ´kwade plannen´ van de leider van de Partij voor de Vrijheid. Volgens Wilders is het organiseren van een buitenparlementaire tegenbeweging een belediging van de PVV-
kiezer en de democratie. Hij zei bovendien te vrezen dat de oproep van Terpstra aanzet tot geweld.

Terpstra deed eind vorige week in Trouw een oproep om op te staan tegen wat hij de verWildering van de samenleving noemde. De PVV- voorman zou bewust bezig zijn moslims te schofferen "door de religie waar zij (mede) hun identiteit aan ontlenen af te schilderen als een kwaadaardige bron". Terpstra wil dat vakbonden, werkgevers, kerken en andere groeperingen en instellingen een tegengeluid laten horen.

De vakcentrale CNV, waarvan Terpstra voorzitter is geweest, beraadt zich nog over zijn opstelling. De FNV liet weten elk initiatief voor meer tolerantie een warm hart toe te dragen, maar wil zich niet bezighouden met partijpolitiek, aldus een woordvoerder.

Vluchtelingenwerk Nederland steunt de oproep van Terpstra wel. "We moeten elkaar zien te vinden in een gezamenlijke actie", aldus directeur Edwin Huizing. Volgens René Danen van de anti- racismebeweging ´Nederland bekent Kleur´ (NBK) wordt er inderdaad gewerkt aan een tegenbeweging, al zijn er nog geen concrete plannen. Maar er moet iets gebeuren, aldus Danen, ex-studentenleider en oud- raadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen.

NBK werd in 1992 opgericht en laat doorgaans van zich horen rond 21 maart, de VN-dag tegen racisme. Dit jaar organiseerde NBK op die dag een debat in Amsterdam de titel ´Wat is het antwoord op Geert Wilders?´. Sprekers waren ondermeer oud-kamerlid Mohamed Rabbae (Groenlinks) en Peyman Jafari van de linkse Internationale Socialisten.

 

X