x
NEDERLAND BEKENT KLEUR
x x x
x x xx x x x x x
Home
Eerdere acties
  In de pers Over NBK
Contact
             

> Nieuwsbrief Nederland Bekent Kleur          
 
Schrijf je hier via email in voor de nieuwsbrief van Nederland Bekent Kleur, deze verschijnt enkele malen per jaar.
 

Nieuwsbrief januari 2010

INHOUD:
- Rechtszaak: Wilders discrimineert allochtonen.
- Honderd haat-citaten op WatWilWilders.nl
- Filmpje: Wilders' vreemdelingenhaat op CNN, FOX, BBC.
- Giro 5058 open voor giften rechtszaak Wilders.
- Agenda: Debat op 23 maart op de U.v.A.


Rechtszaak: Wilders discrimineert allochtonen.

Deze week gaat de rechtszaak tegen Geert Wilders van start. Uit de
dagvaarding tegen Wilders blijkt dat de PVV-leider ook wordt
aangeklaagd voor het aanzetten tot haat en discriminatie van "niet-
westerse allochtonen en/of Marokkanen". In eerdere procedures ging
het voornamelijk over discriminatie van moslims. De stichting
Nederland Bekent Kleur is blij dat de dagvaarding is uitgebreid naar
discriminatie van andere bevolkingsgroepen. Volgens de
antiracismeorganisatie bevestigt dit nogmaals dat de uitspraken van
Wilders geen godsdienstkritiek zijn maar vreemdelingenhaat. Nederland
Bekent Kleur deed in 2007 voor het eerst aangifte tegen Wilders.

Zie ook de column van voorzitter René Danen van Nederland Bekent
Kleur op opiniewebsite Joop van de VARA:


Honderd haat-citaten op WatWilWilders.nl

Nederland Bekent Kleur vindt dat de dagvaarding van Wilders zich ten
onrechte beperkt tot omstreden uitlatingen die de PVV-leider gedaan
heeft tussen oktober 2006 en maart 2008. Volgens de
antiracismeorganisatie had de officier van justitie naar alle
uitingen van vreemdelingenhaat van Wilders van de afgelopen vijf jaar
moeten kijken. Omstreden uitspraken van Wilders over bijvoorbeeld het
uitzetten van tientallen miljoenen moslims en de invoering van een
kopvoddentax worden nu door Justitie niet aan de rechter voorgelegd.
Nederland Bekent Kleur heeft daarom honderd haat-citaten van de PVV-
leider uit de afgelopen vijf jaar verzameld en gepubliceerd op de
website Wat Wil Wilders.


Filmpje: Wilders'vreemdelingenhaat op CNN, FOX, BBC, etc.

Met het oog op de komende rechtszaak heeft Nederland Bekent Kleur een
filmpje gemaakt met omstreden uitspraken die PVV-leider Wilders op TV
heeft gedaan. Uit de compilatie komt een schrikbarend beeld naar
voren van een stroom aan discriminerende en racistische uitspraken
over moslims en allochtonen. De fragmenten komen van de Nederlandse
televisie en buitenlandse zenders zoals CNN, FOX en de BBC.
Zie het filmpje op de website Wat Wil Wilders.


Giro 5058 open voor giften rechtszaak tegen Wilders.

Giften om de kosten rond de rechtszaak tegen Wilders te financieren
zijn welkom op het speciale gironummer 5058 t.n.v. stichting
Nederland Bekent Kleur te Amsterdam. Online-doneren via iDEAL,
creditcard, Paypal of een machtiging kan ook. Klik hier om een
donatie te doen aan Nederland Bekent Kleur


Agenda: Debat op 23 maart op de Universiteit van Amsterdam.

Op dinsdagavond 23 maart organiseert Nederland Bekent Kleur een groot
debat over racisme in de Nederlandse politiek. De bijeenkomst staat
in het kader van de internationale VN-dag tegen racisme (21 maart).
Het debat vindt plaats op de Universiteit van Amsterdam. Zie voor
meer informatie de komende nieuwsbrieven of de website
van Nederland Bekent Kleur

---

Bezoek Nederland Bekent Kleur ook op:

Hyves
Twitter
Facebook