Veel Gestelde Vragen


1) Waarom een Aktie Vluchtalarm?
De afgelopen tijd hebben we veel activiteiten en aandacht gezien rond het vluchtelingenbeleid: Nacht van de Vervanging, de aktie bij de Rotterdamse detentieboten, Een Royaal Gebaar, de Van Harte Pardon-scholenactie, en veel individuele verhalen in de media. Dit is natuurlijk hartstikke goed, maar niet genoeg!
Minister Verdonk en het kabinet lijken zich vooralsnog ingegraven te houden, en alleen af en toe met voorstellen te komen om het beleid aan te scherpen, danwel haar critici de mond te snoeren. En dat terwijl er onlangs 700.000 mensen in Spanje zijn gelegaliseerd! Des te meer reden voor een landelijke Actie Vluchtalarm, die tot doel heeft om iedereen in Nederland (en dan met name de verantwoordelijken) wakker te schudden danwel te houden.

2) Wie organiseren Aktie Vluchtalarm?
Actie Vluchtalarm wordt gedragen door verschillende Nederlandse vluchtelingenorganisaties en 'verontruste individuen', veelal met een lokale inslag. De Aktie wordt praktisch ondersteund door Platform Keer Het Tij.

Door een aantal mensen is er al het een en ander op touw gezet. Een overzicht:

* Op 6 juni wordt om 12 uur de reguliere alarm-test 'overgenomen' door lokale groepen in het hele land, om een humaan asielbeleid te eisen. Tot nu toe hebben ongeveer 20 groepen aangegeven mee te doen.

* We hebben een radiojingle (in verschillende lengtes, varierend van 5 seconden tot 2.30 minuut), en willen die bij landelijke en lokale radiostations pluggen. Ook benaderen we kerken om mee te doen door de noodklok te luiden op hetzelfde tijdstip.

3) Is er een voorbeeld van een persbericht?

Vluchtenburg luidt de noodklok voor vluchtelingen
 
Op maandag 6 juni vindt de landelijke Aktie Vluchtalarm plaats. Om 12 uur, als de maandelijkse sirenes weerklinken, zal op de Markt deze aktie van start gaan, georganiseerd door Lokaal Platform Vluchtenburg voor Iedereen. Op dat tijdstip zullen ook kerken hun klokken luiden en een sambaband zal op de Markt ritmische muziek ten gehore brengen. Uitgenodigd zijn een aantal bekende Vluchtenburgenaren, maar ook leerlingen van een aantal scholen uit Vluchtenburg. Om 12.30 uur zal op een symbolische wijze het inhumane vluchtelingenbeleid van Nederland aan de schandpaal worden genageld. Hierna wordt aan het Stadsbestuur een petitie overhandigd met daarbij een boekje met portretten van stadsgenoten (vluchtelingen!) die uit ons land dreigen te worden gezet.
Volgens de organisaties van Aktie Vluchtalarm is de verharding van het Nederlandse vluchtelingenbeleid ongekend. Ondanks alle mooie woorden worden gezinnen zonder pardon uit elkaar gehaald, asielzoekerscentra aan de lopende band gesloten, mensen als postpakketjes door het land gesleept en uitgeprocedeerde vluchtelingen de illegaliteit in gedwongen. Internationale verdragen worden geschonden, IND-procedures deugen van geen kant, advocaten kunnen hun werk niet doen, en medische hulp is ontoereikend. De situatie is nog nooit zo alarmerend geweest als nu. Het is tijd om heel hard aan de bel te trekken.
 
Daarom eist een groot aantal vluchtelingenorganisaties i.s.m. Platform Keer Het Tij een humaan vluchtelingenbeleid, waaronder:
 
* een generaal pardon voor alle 26.000 mensen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd
 
* strikte naleving van internationale verdragen voor de rechten van vluchtelingen en kinderen
 
* een einde aan onzorgvuldige procedures, gebroken beloften en mensonterende uitzettingen
 
Zie ook www.vluchtalarm.nl voor een overzicht van andere lokale activiteiten in Nederland.
 
+++++++++++++++++++++++++
 
Niet voor publicatie
Meer informatie:
Jan Jansen
06-12345678
actie@vluchtenburg.nl
 
Deze aktie wordt landelijk ondersteund door:
 
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Platform Keer het Tij, Nederland Bekent Kleur, Onbegrensd, Prime, UNITED, Van Harte Pardon, Werkgroep Iedereen Welkom en Werkgroep Vluchtelingen Vrij
info@vluchtalarm.nl

+++++++++++++++++++++++++

Heel erg bedankt alvast voor jullie belangstelling en reacties, hou ons alsjeblieft op de hoogte van jullie plannen (hoe onzeker ook) en laten we er een mooie landelijke aktiedag van maken. De vluchtelingen in Nederland verdienen het!

 

AKTIE VLUCHTALARM
MAANDAG 6 JUNI 2005 OM 12 UUR


Is dit wat Nederland wilde? De verharding van het Nederlandse vluchtelingenbeleid is ongekend. Ondanks alle mooie woorden worden gezinnen zonder pardon uit elkaar gehaald, AZC's aan de lopende band gesloten, mensen als postpakketjes door het land gesleept en uitgeprocedeerde vluchtelingen de illegaliteit in gedwongen. Internationale verdragen worden geschonden, IND-procedures deugen van geen kant, advocaten kunnen hun werk niet doen, en medische hulp is ontoereikend. De situatie is nog nooit zo alarmerend geweest als nu. Het is tijd om heel hard aan de bel te trekken. Dit inhumane beleid moet stoppen!

Wij roepen daarom iedereen op om op maandag 6 juni 2005 in heel Nederland om 12:00 uur een VLUCHT-ALARM te laten horen - hoe langer hoe beter. Sirenes, kerkklokken, toeters, fietsbellen, alles is mogelijk. Iedereen kan een eigen invulling geven. Om mensen een hart onder de riem te steken, om mensen wakker te schudden, en vooral om de verantwoordelijke mensen tot de orde te roepen.

In elk geval eisen we een humaan vluchtelingenbeleid, waaronder:
* een generaal pardon voor alle 26.000 mensen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd
* strikte naleving van internationale verdragen voor de rechten van vluchtelingen en kinderen
* een einde aan onzorgvuldige procedures, gebroken beloften en mensonterende uitzettingen


Doe ook mee!
-> stuur deze oproep door naar vrienden en familie
-> help mee ons materiaal te verspreiden (posters en flyers)
-> kom op 6 juni naar de dichtstbijzijnde alarm-plek (of organiseer er zelf een!)

Op onze website is materiaal digitaal beschikbaar en tips om aktief mee te doen, en een overzicht van wat er in het hele land gebeurt.

Informatie, aanmelden en bestellen:
Aktie Vluchtalarm
Postbus 59606
1040 LC Amsterdam
020-6897555
www.vluchtalarm.nl
info(at)nederlandbekentkleur.nl

Deze aktie wordt tot nu toe ondersteund door:
ASKV/Steunkomite Vluchtelingen, Platform Keer het Tij, Nederland Bekent Kleur, Onbegrensd, Prime, UNITED, Van Harte Pardon en Werkgroep Vluchtelingen Vrij.