Lokale Initiatieven  Vluchtalarm

Wie

Waar

Wat

Wanneer

 

                 Algemeen verslag van de Vluchtalarm aktie

Amsterdam foto 1  2  3,   Apeldoorn  Dalfsen,  Eindhoven,     Emmen,   Enschede 1 2,       

 Groningen & 4 juli   Heerlen,     IJmond,    Lelystad  &  Omroep Flevoland Radio ,  

Maasstricht 1 2,   Nijmegen    Utrecht,    Ter Apel,      Wageningen

Gent (BelgiŽ)

Volkskrant videoverslag

Lokale Amsterdamse groepen
Org: ASKV,  VluchtelingenWerk Amsterdam, Keer Het Tij Amsterdam, Raad van Kerken Amsterdam,  Amsterdam Anders/De Groenen, SP Amsterdam, WOU
Info: ASKV: 020-4205670 of askvsv@dds.nl
AMSTERDAM, Stopera (Amstelzijde)

Er wordt een alarmerende 'brandbrief' aangeboden aan burgemeester Cohen, waarin we hem aansporen op te komen voor al die vluchtelingen die in schrijnende omstandigheden geen recht gedaan wordt .

Om 12 uur wordt het sirene-alarm overgenomen door handsirenes, toeters, klokken en fietsbellen. Daarna volgt een bakfietsoptocht, met echte brandweerwagen. Radio-sirenegeluid via radio Vrije Keyser en Patapoe.

We bezoeken een met de demonstratie een school waar kinderen en hun ouders dreigen te worden uitgezet.

Lees persbericht

 
 6 juni 11.30 uur
Platform Asielzoekers IJmond

Org: Platform Asielzoekers IJmond

Info: Jan Henneman: henneman-witte@wanadoo.nl of 0251-231773

 

 
IJMOND

(o.a. Heemskerk)

Met kerkklokken en geluidswagen wordt aandacht gevraagd voor vluchtelingen.

Vanwege de vergunning klinken de sirenes en kerkklokken in de regio IJmond pas om 13.00!  Een geluidswagen geeft tussen 13.00 en 14.00 uur geluid en uitleg over de actie. Ook is er vooraf in de regionele en lokale pers aandacht voor de actie.

6 juni
13 -14 uur
Org: Werkgroep Vluchtelingen Maastricht (ook activiteiten op 14, 17 en 29 mei)
Info: Paul Rutten 043-3621933 of ruttenpaul@xs4all.nl

MAASTRICHT
 

Om 11:30 gaat vanaf het Vrijthof een bonte stoet door de binnenstad, die op 12 uur zal op de Markt deze actie van start gaan. Op dat tijdstip zullen ook alle Maastrichtse kerken hun klokken luiden en een sambaband zal op de Markt ritmische muziek ten gehore brengen. Uitgenodigd zijn een aantal bekende Maastrichtenaren waaronder Frans Theunisz, maar ook leerlingen van een aantal scholen uit Maastricht. Om 12.30 uur zal op een symbolische wijze het inhumane vluchtelingenbeleid van Nederland aan de schandpaal worden genageld. Hierna wordt aan het Stadsbestuur een petitie overhandigd met daarbij een boekje met portretten van stadsgenoten (vluchtelingen!) die uit ons land dreigen te worden gezet.

Tijd/plek: 11:45, Markt

6 juni
11.30 - 13.00 uur
Lokale groep
EMMEN
Versterkers en speakers
6 juni
12 -13 uur
Bewoners van
vertrekcentrum (VC) Ter Apel

Org: vluchtelingen in Ter Apel, ondersteund door Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

Info: Hans Alderkamp: werkvluchtvrij@hetnet.nl of 050-3136952

TER APEL
 
Vertrekcentrum, Ter Apelervenen 5, Ter Apel.
Manifestatie bij VC Ter Apel
lees verder
5 juni 2005 om
13:30 uur
 
 
 
GroenLinks Apeldoorn en naar waarschijnlijkheid Vluchtelingenwerk en andere geÔnteresseerden

Info: Saskia Terwel: groenlinks@apeldoorn.nl of 06-28270569


 
APELDOORN

Met zoveel mogelijk mensen de reguliere alarmtest over te nemen, s middags te flyeren

6 juni
begintijd en plek: 11.45 uur. Raadhuisplein

Vluchtelingenplatform Arnhem

Info: Onbegrensd: onbegrensd@zonnet.nl of 06-41110068

 
ARNHEM (of daar in de buurt)
 

Actie!

 
Tijd/plek: 11:45, plek en precieze acie wordt 1/6 bekend.

Info: Radio ZRA: studio@radiozra.nl

 
ASSEN
 

Radio ZRA laat om 12:00 uur een uur lang een sirene loeien. Te beluisteren via de stream op www.radiozra.nl

 
6 juni 12.00 uur

Org: Vluchtelingenwerk Dalfsen

Info: Anki Dunnewind: vluchtelingenwerk.dalfsen@planet.nl of 0529-434541

 
 
DALFSEN
 

In een aantal kerken wordt de noodklok geluid, en er worden flyers uitgedeeld.

 
Tijd/plek: 11:45, Grote Kerk en bij scholen

Org: Zrs. Hoogstraat en Vluchtelingen in de Knel

Info: Gerard: gerard@hoogstraatgemeenschap.nl of 06-23405593

 
 
EINDHOVEN
 

Demonstratie met 20 verschillende teksten. Twee borden op een 'klaagmuur' met overzicht van huidig beleid en van humaan beleid. Uitleg en oproep per megafoon, en gesprekken met voorbijgangers.

 
Tijd/plek: Zaterdag 4 juni, 14:00-15:00, Markt
- LET OP: Deze actie vindt al plaats op ZATERDAG 4 JUNI!

Org: lokale jongeren gesteund door IS

Info: Daan: xatr0z@users.sourceforge.net

 
EMMEN

Marktplein, Grote kerk

 

Actie met labtops, versterkers en boxen de stad ingaan.

 
 
6 juni
Tijd/plek: 11:45- 16 uur

Org: Breed Pardon Nijmegen

Info: Frans Houtbeckers: stichtinggast@xs4all.nl of 024-3294250

NIJMEGEN

Grote Markt

 

Vanaf 10:00 straattheater tijdens de maandagmarkt. Om 11:45 worden gedichten voorgelezen, om 12:00 is er sirene-lawaai-alarm.

 

6 juni

10.00 uur

Org: Werkgroep Iedereen Welkom van de Anarchistische AntideportatieGroep Utrecht.

Info: Freek: stopdeportatie@hypocrisy.org

UTRECHT

Stadhuis (bij 'knik' in de Oudegracht)

 

Kom voor 12.00 uur naar het stadhuis in Utrecht.

Neem lawaai mee - Vluchtelingen en migranten welkom - De wereld is van iedereen!

 

6 juni

11.45 uur

Org: Van Harte Pardon Wageningen

Info: 0317-423588 of info@vanhartepardonwageningen.nl

WAGENINGEN

Markt.

 

Vluchtalarmlawaai bij de Kerk op de Markt. Daarna vertrek naar het AZC om bij de COA te protesteren tegen het aanhoudend op straat zetten van vluchtelingen uit AZC De Leemkuil.

Lees aktie verslag

 

6 juni

Tijd/plek: 11:45,

Werkgroep SP Enschede.

Geertje Koning v. Roon

g.koning-vanroon@home.nl

ENSCHEDE

In Enschede komt de voorbereiding langzaam op gang, omdat veel activelingen druk waren i.v.m. de grondwet.

In ieder geval gaat er een aantal klokken luiden ,hebben we mensen bereid gevonden om flyers rond te delen, is de plaatselijke radio ingeschakeld en is de alarmactie aangekonigd in de Huis aan Huiskrant. Ook worden er op zo veel mogelijk plaatsen posters geplakt

We hopen ook aan te kondigen dat vanaf 9 juni een plaatselijk Platform in werking zal gaan.

We zijn inmiddels al een vereniging waarbinnen organisaties hun eigen doelen t.a.v.vluchtelingen/asielzoekers in Enschede kunnen nastreven, waarbij we elkaar willen steunen. De landelijke actie van Keer het Tij kwam net te vroeg om namens het Platform te kunnen opereren. 

6 juni

12.00 uur

Organisatie: GroenLinks Middelburg


 

Contact (naam, telnummer, email en/of website):

Actiegoep GroenLinks Middelburg

(kontaktpersoon Newaf Yurdem van GroenLinks),

Tel. 06-40.80.18.74

MIDDELBURG

Op De Markt, een groot plein vůůr het stadhuis.

Korte omschrijving: Zoals de bedoeling zal een aantal personen, w.o. asielzoekers/vluchtelingen, aanwezig zijn op een bepaalde plek in het stadscentrum om daar een heleboel lawaai te produceren. De laatste tijd merken we dat er steeds meer mensen op straat worden gezet. Zo ook hier in Middelburg, waar er een Terugkeercentrum is (voormalig AZC). Eergisteren werden bijvoorbeeld 2 Angolese jongeren van circa 20 jaar op straat gezet. GroenLinks heeft gezorgd voor "herriemateriaal", met name een aantal "bellen". Iedereen is opgeroepen om trommels mee te nemen, tamboerijnen, fluitjes of pannen, enz. Scholen met asielzoekerskinderen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) worden gevraagd hun medewerking te verlenen.


 

 aanvang 12.00 uur

Org: Van Harte Pardon en Werkgroep Vluchtelingen Vrij
Info: Sjoerd of  Hans Alderkamp S.G.A.van.de.Goorberg@student.rug.nl
050-5791713
 
 
GRONINGEN
Grote Markt
 

Sirenes en klokken luiden, eventueel ook de Martinitoorn. Burgemeester Wallage is gevraagd om een petitie in ontvangst te nemen.

 
 
Tijd/plek: 11:45,

 Organiseer je ook wat in jouw woonplaats? Geef het dan door
aan vluchtalarm@keerhettij.nl  

 

Oproep voor manifestatie bij VC Ter Apel, Ter Apelervenen 5, op 5 juni 2005 om
13:30 uur


?Tegen het huidige vreemdelingenbeleid wat leidt tot onze uitsluiting of
verwijdering en door ons ervaren wordt als psychische marteling en
apartheidsregime?

Wij, bewoners van vertrekcentrum (VC) Ter Apel, ervaren niet alleen de situatie
hier in VC Ter Apel, maar ook de rest van het vreemdelingenbeleid als
psychische marteling en apartheidsregime. Dit willen wij kenbaar maken door
hiertegen een handtekeningenactie op het VC te organiseren, maar ook  door het
organiseren van een manifestatie bij VC Ter Apel op 5 juni om 13:30 uur. Wij
doen dit met steun van individuen en organisaties die mensenrechten nog serieus
nemen.

Al bij binnenkomst in Nederland worden wij als ongeloofwaardig beschouwd en als
zodanig behandeld. Vanaf het allereerste moment wordt de macht van de IND en de
Nederlandse overheid ingezet om ons onzeker, onveilig en angstig te laten
voelen. Uit angst worden wij gedwongen uitspraken te doen, die niet kloppen. De
locatie, de hekken, de camera?s en de (bewapende) patrouilles bij het
aanmeldcentrum, maar met name bij het verwijdercentrum maken ons angstig. Wij
ervaren het hier in Ter Apel als een gevangenis. In de AZC?s hebben we, naast
alle over de jaren heen sterk toegenomen repressie, geregeld te maken met tegen
ons gericht fysiek geweld, waarover wij uit angst niet durven te spreken. Deze
bejegening kunnen wij niet anders ervaren dan racistisch.

Al deze ervaringen maken niet alleen ons, maar vooral onze kinderen, ernstig
ziek. Velen van ons krijgen ? voor zover we dat al niet hadden - grote
psychische problemen en komen onze woningen niet meer uit. Onze kinderen moeten
dit alles met ons delen en dreigen hieraan kapot te gaan.

Naast het feit dat wij niet terug kunnen naar ons land van herkomst, hebben
velen van ons, vaak tevergeefs ? voor zover mogelijk -  altijd al meegewerkt
aan onze terugkeer. Toch betekent dit dat we bijna allemaal via het VC Ter Apel
op straat zullen belanden in de illegaliteit of in een deportatiegevangenis.

Graag roepen wij alle maatschappelijke en politieke organisaties op om onze
situatie en de mensenrechtenschendingen hier in VC Ter Apel te komen bekijken
en openlijk te veroordelen.

Verder roepen wij iedereen op om  op 5 juni met ons te protesteren tegen het
huidige verwijder- en uitsluitingsbeleid vanuit met name het VC Ter Apel en het
vreemdelingenbeleid wat op ons wordt losgelaten.

Wij zijn al tussen de 4 en 16 jaar, buiten onze schuld, gevangen in deze door
ons als racistisch ervaren asielprocedure. Ook wij hebben recht op een
menswaardig bestaan. Verblijfsrecht voor allen!

Stop de psychische marteling en bureaucratie tegen vluchtelingen
Geen mensen zonder voorzieningen op straat, geen mens is illegaal
In eerste instantie wordt deze oproep van de bewoners van VC Ter Apel
ondersteund door:
Anarchistische Groep Amsterdam
Van Harte Pardon
De Fabel van de Illegaal
Van Harte Pardon Wageningen
Werkgroep Vluchtelingen Vrij
Vele individuen
Toelichting: oproep tot solidariteit

De vluchtelingen die op dit moment in het vertrekcentrum (VC) Ter Apel zitten
willen ZELF op zondag 5 juni om 13:30 uur voor het vertrekcentrum aan de Ter
Apelervenen een manifestatie organiseren tegen het onrecht wat hun wordt
aangedaan na jaren te zijn gegijzeld in een asielprocedure. Er is namens hen
een verzoek gericht aan GroenLinks en SP Ter Apel/Vlagtwedde om net als op 4
juli vorig jaar ter bescherming van de vluchtelingen een vergunning voor de
manifestatie aan te vragen. De eerste contacten voor deze manifestatie tussen
de vluchtelingen en solidaire mensen zijn gelegd op zaterdag 14 mei na een
spontane solidariteitsactie vanuit de pinksterlanddagen in Appelscha. Inmiddels
hebben zich meerdere personen en organisaties aangesloten bij de ondersteuning
van de manifestatie van de vluchtelingen uit het VC Ter Apel. De vluchtelingen
en mede ondertekenaars zien de actie van 5 juni mede als een opwarmer voor de
Actie Vluchtalarm dat op 6 juni van 12.00 tot 13.00 uur in meerdere gemeenten
in Nederland zal plaatsvinden (zie www.keerhettij.nl )

We willen jullie vragen de onderstaande oproep uit VC Ter Apel te ondertekenen,
te verspreiden en mee te helpen aan het mobiliseren van mensen naar Ter Apel op
5 juni en eventueel bussen of auto?s te regelen voor het vervoer. Vanuit
Groningen duurt het al twee uur om met het openbaarvervoer in de buurt van het
VC te komen.
 

PERSBERICHT

Amsterdamse vluchtelingenorganisaties slaan alarm

Op maandag 6 juni om 12:00 uur slaan vluchtelingenorganisaties in heel Nederland alarm tegen het inhumane vluchtelingenbeleid van het kabinet-Balkenende. Onder de naam Actie Vluchtalarm wordt op bijna 20 plaatsen* in Nederland het test-sirene-geluid 'gekaapt' en overgenomen. Met handsirenes, megafoons, kerkklokken, gastoeters, radiojingles en fietsbellen willen lokale groepen de gevluchte medemensen een hart onder de riem steken en andere mensen wakker schudden.

De Amsterdamse vluchtelingenorganisaties ASKV, VluchtelingenWerk Amsterdam, WOU en Raad van Kerken Amsterdam sluiten zich aan bij de landelijke actie door een korte actie rond 11:30 voor het stadhuis. De organisaties willen een brief aanbieden aan burgemeester Cohen. In de brief maken de organisaties zich zorgen over de situatie waarin sommige vluchtelingen zich in de gemeente Amsterdam bevinden. Het gaat om mensen die ondanks alle pogingen er niet in slagen naar huis of elders te vertrekken of nog procedures hebben lopen voor een verblijfsvergunning, maar geen middelen van bestaan meer hebben. Ook signaleren de organisaties een toename van mensen die elders in het land, o.a. uit Vlagtwedde (Ter Apel) op straat zijn komen te staan en nu aankloppen bij de Amsterdamse organisaties. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Amsterdam het afvoerputje wordt van falend terugkeerbeleid. De organisaties hopen dat de burgemeester hun zorgen deelt en wil overbrengen naar Den Haag. Na het aanbieden van de brief trekt een alarm-optocht met een brandweerwagen en vijf bakfietsen door de stad.

De verharding van het Nederlandse vluchtelingenbeleid is bekend. Maar zelfs dan nog is de uitvoering onnodig hard en worden beloftes gebroken. Gezinnen worden uitelkaar gehaald, mensen als postpakketjes van het ene naar het andere AZC versleept, soms midden in het eindexamen van de kinderen, er vinden onverantwoorde uitzettingen plaats, bijv. zonder medische begeleiding en uitgeprocedeerde vluchtelingen worden de illegaliteit in gedwongen. Elke lokale vluchtelingen-organisatie kan voorbeelden van deze verharding noemen, en vraagt zich af of dit is wat Nederland wilde. Voor de organisaties is het dan ook tijd om opnieuw hard aan de bel te trekken.

Alice Beldman van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen zegt: "Net als veel andere plaatsen heeft ook Amsterdam zijn eigen schrijnende verhalen, en vraagt daar nu dus ook aandacht voor. Maar vooral het landelijke beleid moet dringend veranderen. In elk geval eisen we van dit kabinet:

a) een strikte naleving van internationale verdragen voor de rechten van vluchtelingen en kinderen,
b) een einde aan onzorgvuldige procedures, gebroken beloften en mensonterende uitzettingen, en
c) een generaal pardon voor alle mensen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd."

 

Uit de Metro

 

++++++++++++++++++++++

Actie Vluchtalarm wordt landelijk georganiseerd/ondersteund door ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Platform Keer het Tij, lokale Vluchtelingenwerk- en Raad van Kerken-afdelingen, Nederland Bekent Kleur, Onbegrensd, Prime, UNITED, Van Harte Pardon, Werkgroep Iedereen Welkom en Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

 

* Lijst met lokale activiteiten voor Actie Vluchtalarm (update 3 juni):

Apeldoorn, Amsterdam, Arnhem, Assen,  Dalfsen, Deventer, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, IJmond (o.a. Heemskerk), Maastricht, Nijmegen, Raalte, Ter Apel, Utrecht en Wageningen

 

Gemeente Amsterdam

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

T.a.v. de burgemeester mr. M.J. Cohen

6 juni 2005

Geachte Burgemeester Cohen,

Vandaag 6 juni 2005 voeren verschillende organisaties door het hele land actie voor een meer humaan asielbeleid.

Organisaties binnen Amsterdam willen bij deze landelijke actie hun bezorgdheid uitspreken over een aantal knelpunten die zij in de dagelijkse omgang met asielzoekers ondervinden.

Ten eerste kloppen bij Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam; ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen, WOU / Taakgroep Vluchtelingen en de Raad van Kerken Amsterdam, mensen aan waarover wij ons metterdaad ernstig zorg maken. Het gaat om mensen die ondanks alle pogingen er niet in slagen naar huis of elders te vertrekken of menen recht te hebben op een verblijfsvergunning en daaraan werken.

Voor hun levensonderhoud zijn zij totaal afhankelijk van liefdadigheid zolang niet erkend is dat zij inderdaad niet terug kunnen en zolang zij geen vergunning tot verblijf hebben.

Onder hen zijn mensen die alsnog (of nog steeds) tot een juridische procedure ter verkrijging van een verblijfsvergunning zijn toegelaten via een uitspraak van de rechtbank of via de IND.

De gemeente Amsterdam stelt sinds 2001 de hulpverlenende organisaties in staat de mensen gedurende een overbruggingsperiode van maximaal 6 maanden te ondersteunen met leefgeld en onderdak als dit echt noodzakelijk is. Hierover zijn goede afspraken gemaakt, maar in financiŽle zin en tijdsduur zijn de declaratiemogelijkheden beperkt.

Een aantal juridische procedures neemt echter aanzienlijk meer tijd dan is te voorzien.

De hulpverlenende organisaties passen een strenge selectie toe voor zij tot ondersteuning overgaan. Daarbij wordt gekeken naar het perspectief op een verblijfsvergunning binnen een redelijke termijn. De selectie is ook eenvoudigweg noodzakelijk omdat de organisaties zelf grote sommen geld uit eigen middelen besteden. Per jaar gaat dit globaal om 200.000 (plus personeelskosten en organisatiekosten). Door de strenge selectie bij aanvang leiden de meeste van deze lange procedures uiteindelijk wel tot een positief resultaat..

Wij vragen de gemeente Amsterdam om het mogelijk te maken om in specifieke gevallen over een langere periode financiŽle steun te bieden dan nu volgens de declaratie afspraken het geval is.

Ten tweede zijn onder hen afgewezen asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet naar Nederland zijn gekomen. Zij dienen naar huis of naar elders te vertrekken maar kunnen dat niet.

Overheidsopvang komt tot een eind als zij tot een nieuwe procedure zijn toegelaten.

Daarbij is ernstige zorg voor gezinnen, waarbij het bijvoorbeeld voor komt dat de man nog in de opvang is en de vrouw en kinderen niet meer.

Terugkeer van een deel van het gezin kunnen wij niet als humaan zien en in het algemeen: beleidsuitvoering die leidt tot het scheiden van gezinnen vinden we niet acceptabel. Het is bekend dat de minister de destijds gemaakte afspraak over het niet gescheiden uitzetten van gezinnen beperkt heeft tot degenen die in het herkomstland zijn gehuwd.

Ook wanneer ondanks alle inspanningen om terug te keren de door IND gehanteerde termijnen worden overschreden komen mensen op straat te staan.

Voor ernstig en langdurig zieke mensen onder hen vragen wij meer dan gewone aandacht. In hun geval niet alleen voor leefgeld maar in het bijzonder ook voor verantwoorde opvangmogelijkheden totdat terugkeer mogelijk en medisch verantwoord is.

Tot slot hebben wij nog een aantal meer algemene opmerkingen.

In de vertrouwensrelatie van de organisaties met asielzoekers komen soms mogelijkheden in beeld die kunnen leiden tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Daarbij hoort ook zeker het werken aan terugkeer waarbij flexibel gewerkt moet kunnen worden met een langer tijdstraject. Wij vragen daarvoor begrip.

De weg om "schrijnende gevallen" aan de minister voor te leggen is soms lastig te vinden, ondanks de werkafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en Vluchtelingenwerk Amsterdam om elkaar hierover te informeren.

Wij vragen U om hieraan extra aandacht te besteden.

Het aantal mensen dat zich, komende uit de opvang, ook uit het vertrekcentrum in Vlagtwedde, bij de Amsterdamse organisaties meldt is sinds eind vorig jaar toegenomen. Zij vormen een groeiende groep mensen die echt aan de onderkant van de maatschappij probeert te overleven.

Wij beschikken niet over een volledig overzicht, maar bij de genoemde organisaties gaat het om circa 60 mensen; dit vraagt om aandacht die ver uitgaat boven wat de bovengenoemde organisaties kunnen.

Wij hopen dat bovenstaande problematiek uw aandacht blijft houden,

c.c. gemeenteraad van Amsterdam

Met vriendelijke groet,

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam (SVA) Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden (WOU)

 

 

Petitie uit Groningen

Stop het op straat zetten van vluchtelingen zonder voorzieningen!

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Groningen 6 juni 2005

Woensdag 8 juni bespreekt de raadscommissie Zorg en Beheer het voorstel van het Groninger College van B&W om vluchtelingen die al zeven tot zestien jaar in Groningen wonen met steun van de gemeente naar een vertrekcentrum in Ter Apel of Vught te verwijzen. Wij vinden het ongepast dat onze stadsgenoten na zoveel jaren van onzekerheid geen verblijfsvergunning krijgen en met actieve steun van de gemeente Groningen de kans lopen zonder voorzieningen op straat te belanden.

De afgelopen tijd zijn er veel acties geweest tegen het vluchtelingenbeleid van minister Verdonk: Grote demonstratie in Amsterdam 10 april 2004, Generaal Pardon, Van Harte Pardon, 26.000 Gezichten, Nacht van de Vervanging, Een Royaal Gebaar, Scholenhandtekeningenactie en dan nu Vluchtalarm. Wij stellen vast dat, ondanks het breed gedragen maatschappelijke verzet, dit kabinet het beleid juist aanscherpt. Gemeenten worden gevraagd mee te werken aan het sturen van vluchtelingen naar een vertrekcentrum of hun voorzieningen stop te zetten en op straat te zetten als zij zich niet ‘vrijwillig’ naar Ter Apel of Vught laten afvoeren. Minister Verdonk heeft toegezegd dat alle vluchtelingen die via een vertrekcentrum niet het land uit kunnen beslist niet op straat zullen worden gezet. Na negen maanden vertrekcentrum Ter Apel hebben we helaas bevestigd gekregen dat dit loze beloften waren. De overgrote meerderheid van de mensen die naar het vertrekcentrum Ter Apel moesten zijn op straat beland omdat ze niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Schrijnendheid en buitenschuld criteria weigert de IND in Ter Apel toe te passen. Deze geÔllegaliseerden mensen zijn volgens de IND zogenaamd ‘vrijwillig’ met onbekende bestemming vertrokken (MOB). 90 procent van de vluchtelingen die na 1 april 2001 onder de nieuwe vreemdelingenwet naar Nederland zijn gekomen worden na twee keer twintig minuten gehoord te zijn door de IND in het aanmeldcentrum in Ter Apel al uitgesloten van het recht op erkenning als vluchteling. Zij die wel in de opvang zijn, belanden ook op straat met de sluiting van de meeste asielzoekerscentra in Nederland, zoals hier vanuit het AZC Martinihof.

De Vereniging van Friese Gemeenten heeft op 26 mei 2005 al haar verontwaardiging geuit over deze gang van zaken. De gemeente Groningen moet zich bij deze gemeenten aansluiten en zich met haar Groninger collega gemeenten inzetten voor een verblijfsvergunning voor alle vluchtelingen die ten onrechte op straat belanden. Onze gemeente mag geen mensen naar Ter Apel of Vught sturen of zonder voorzieningen op straat zetten, maar moet deze vluchtelingen opvang bieden en aan Den Haag duidelijk maken dat zij een verblijfsvergunning verdienen. Onze gemeente moet zowel aan de regering als aan de klachtenlijn van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) laten weten dat deze mensen niet ‘vrijwillig’ met onbekende bestemming (MOB) vertrokken zijn, maar in ons midden verkeren.

Keer Het Tij Groningen, Stichting Asielzoekers Lewenborg (STAL), Stichting Asielzwagers Groningen (STAG), Mama Cash Amsterdam, Van Harte Pardon Lewenborg, Volxkeuken Salmonella, Internationaal Socialisten, GroenLinks Statenfractie Groningen, Werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV), Partij van de Arbeid Groningen, SP Groningen, Rood Groningen, en anderen.

 

 

Wageningen

Van Harte Pardon Wageningen heeft met 60 mensen lawaai gemaakt bij de kerk op de
Markt en een groot spandoek uitgehangen uit de kerktoren met daarop: Geen mens
is illegaal. Na een toespraak (die hieronder geplakt wordt) werd weer veel
lawaai gemaakt waarna het lawaai werd doorgegeven aan de verantwoordelijke
wethoudster Tineke Strik. Zij schaarde zich achter de actie. Daarna beierden
een kwartier lang de kerkklokken over Wageningen, ondersteund door lawaai van
de demonstranten. Radio 1 kwam opnames maken en uiteraard lokale media.
Na afloop trokken 20-30 mensen naar het AZC De Leemkuil waar Van HartePardon
Wageningen de universele verklaring van de mens aan de COA wilde aanbieden. De
COA was door VHP-W op de hoogte gesteld maar zei VHP-W niet te willen toelaten
op het terrein van het AZC. De demonstranten lieten zich niet afschrikken en
gingen op zoek naar de plaatselijke COA directie. De directie weigerde naar de
demonstranten te luisteren en weigerde de mensenrechten in ontvangst te nemen.
In plaats daarvan verzocht de COA de demonstranten nogmaals het terrein te
verlaten, waaraan geen gehoor werd gegeven. De demonstranten maakten meer
lawaai, spraken de AZC bewoners toe en er ontstonden allerlei gesprekken tussen
bewoners en demonstranten die 'hartjes onder de riem' uitdeelden en de COA
belde de politie. Een delegatie van VHP-W ging opzoek naar het COA management
om de ingelijste Mensenrechten aan te bieden, maar stuitte op een dichte deur.
Weer buiten kwam de politie aangelopen en is besloten het terrein weer te
verlaten, mede omdat de actie wel klaar was.

Toespraak bij de kerk:

Beste mensen,
Vandaag is het Vluchtalarm.
Alarm slaan we over de slechte situatie van vluchtelingen in Nederland. Van
Harte Pardon Wageningen krijgt vaak telefoon van vluchtelingen die op straat
worden gezet door de COA. Hele gezinnen ook, met kleine kinderen. Waar moeten
ze heen?
Het is hoog tijd om hard aan de bel te trekken. We zitten met een overheid, met
een minister van Vreemdelingenzaken die fout op fout, leugen op leugen stapelt
en er toch telkens mee weg komt.
Een paar voorbeelden slechts: Vrijdag was bij Argos te horen hoe onbetrouwbaar
de ambtsberichten zijn waarmee asielzoekers worden afgewezen. In uitzetcentra
zouden mensen maximaal 28 dagen zitten maar er zijn al gevallen bekend van een
vader met zoontje die er na bijna een half jaar op straat werd gezet. Zelfs aan
de VNG is beloofd dat niemand op straat zou komen, maar uit Ter Apel, straks
uit Vught, uit de uitzetcentra en Vreemdelingendetentiecentra worden mensen op
straat gezet. Ook gehandicapten worden, soms zonder rolstoel zoals uit de
illegalengevangenisboot in Rotterdam, op straat gezet. Deze vrijdag wordt weer
een man in rolstoel uit Ter Apel gezet.

Hier staan we dan weer om hard aan de bel te trekken. Dit is ons moment om te
proberen Verdonks beleid te keren. Van de landelijke overheid valt bitter
weinig te verwachten. Aan het eind van de Bustoer met vluchtelingen, de Zonder
Pardon op Straat tour, zeiden Tweede Kamerleden dit letterlijk: wij kunnen
niets veranderen, het zal uit de samenleving moeten komen. De reparaties die
D66 in korte tijd aan het kabinet uitvoerde, zonder een genraal pardon terug te
eisen bevestigen dit.
Dus we zullen het zelf moeten doen! Gisteren kwamen de bewoners-sters van VC Ter
Apel op straat. Eindelijk hadden ze de moed (der wanhoop) om voor hun rechten
op te komen. Ze maakten de mensonterende toestand van hun leven, met name van
hun leven in Ter Apel, meer dan duidelijk. Wij zijn mensen, geen dieren! Door
de manifestatie gisteren, die ook op RTL-nieuws was te zien, zal het leven in
het VC draaglijker worden. Niet vanwege de repressailles die waarschijnlijk
zullen plaatsvinden, maar omdat de mensen hun waardigheid hebben bevochten.

We gaan na het kwartier kerkklokken luiden naar het AZC om de mensenrechten aan
te bieden aan de COA.
COA heeft al gezegd dat we het terrein niet opmogen maar we willen dit toch
doen, mede omdat vluchtelingen willen dat we bij de COA protesteren.

------------------------------------------------------------------------
IJmond
De aktie in de IJmond is succesvol verlopen. De klokken hebben geluid in drie kerken in Heemskerk, 3 kerken in Beverwijk,ťťn in Wijk aan Zee en ťen in Santpoort. Van Velsen heb ik nog geen bericht binnen.
In Heemskerk hebben we tevens met een geluidswagen rondgereden met een boodschap aan alle bewoners dat we met deze noodklonk dringend aan de regering vragen, vanwege de grote nood bij de asielzoekers, om een spoedig van harte pardon.
 
De actie is in de pers goed voorbereid door alle lokale dagbladen en huis aan huis bladen en diverse lokale radiostantions.
Het persbericht treft U aan in de bijlage.
Ook zullen diverse kerken nog een gift geven voor het Comitť Noodhulp Asielzoekers IJmond, een fondsje dat al mťťr dan € 3000,- heeft ontvangen voor legeskosten, vakantieweken, en plotselinge nood.

 

Heerlen

Bijgaand enige fotos van de actie vluchtalarm in Heerlen georganiseerd door
Keer Het Tij Parkstad.

De foto's zijn gemaakt door Leo de Groot van het Vredesbureau in Heerlen
(een van de organisatie's uit KHT Parkstad)

Onze burgemeester heet Toine van Gresel.

Op de foto's zijn uiteraard een aantal leden van KHT Parkstad te zien maar
ook de Gerrit van de Pasch Stichting was aanwezig met een 2 tal mensen en
heel belangrijk er werd ook door vluchtelingen geflyerd en wel door Noel,
Shahab, Mohamed Ali Mohamed, Ali Sharif.

De 2 Limburgs Dagblad foto's zijn gescand en komen uit de krant van dinsdag
7 juni 2005

----------------------------------------------------------------------------

Verslag van de actie in Enschede.

Hoewel de actie laat op gang kwam en het voor de kerken niet meer mogelijk was mensen te mobiliseren voor het luiden van de kerkklokken, hebben we toch met een flink aantal mensen van ons laten horen.We hebben gekozen om bij het station lawaai te maken en daar de flyers uit te delen. Zowel de regionale krant als radio Enschede deden verslag van de actie.

De suggestie werd gedaan om elke 1e maandag van de maand deze actie te herhalen.

Ook zal de krant aandacht besteden aan het Platform dat 9 juni in werking treedt.

Dit Platform gaat zich bezig houden met ondersteuning van vrijwilligers die zich individueel of binnen een organisatie inzetten voor asielzoekers.

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------

GENT (BELGIE)

 From: "Studio RadioZRA" <studio@radiozra.nl>

Een van ons team die woont in BelgiŽ, Gent. Hij heeft hier een plaatselijke lawaaidemonstratie gehouden door middel van RadioZRA daar ten gehore te brengen. Na 15 minuten kwam de smeris opdagen die hem doch vriendelijk verzocht daar mee te nokken. Waarna hij zijn apparatuur heeft gepakt en weer naar binnen is gegaan. Confiskeren van apparatuur lijkt me ook niet echt een oplossing wel? Naar het schijnt stonden hier 3 tot 5 symphatisanten.

Het was erg leuk om te doen, en wij denken in iig dit 4 Juli a.s. te herhalen met nog meer lawaai en nog meer radio's. Uiteindelijk is het op RadioZRA, Radio de Vrije Keyser en op DFM RTV International Broadcast te beluisteren geweest ieder op hun eigen manier.

Als jullie plannen hebben dit voort te zetten dan horen wij dit graag, wij willen iig de actie volgende maand verder zetten, want de tijd van testen, is geweest!

---------------------------------------------------------------------------------------

KORT ALGEMEEN VERSLAG ACTIE VLUCHTALARM 6 JUNI 2005

Beste mensen,

Actie Vluchtalarm was een mooi succes. In het hele land is op minstens 24 plaatsen actie gevoerd: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beverwijk, Dalfsen, Deventer, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Heemskerk, Heerlen, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Raalte, Santpoort, Ter Apel, Utrecht, Velsen, Wageningen en Wijk aan Zee.

Na enige dagen verzamelen volgt hieronder een impressie. In Amsterdam, Groningen, Maastricht en Wageningen kregen burgemeesters of wethouders een petitie aangeboden, waarin opviel dat overal de uitvoering van het zogenaamd 'strenge doch rechtvaardige' beleid van Verdonk er gewoon op neer komt dat mensen in mensonterende omstandigheden op straat staan, soms met kleine kinderen, of in een rolstoel. Wat ook veel gebeurt is dat schoolgaande kinderen middenin of vlak voor hun eindexamen, musical of medische behandeling van AZC moeten wisselen, niet zelden 200 kilometer verderop. In Emmen, Lelystad, Maastricht en Utrecht werd live-muziek (resp. gitaar, viool, trommelband en free-jazz saxofonen) gebruikt om alarm te slaan. In Raalte gingen scholieren zich in de pauze verzamelen in het fietsenhok om daar de grote pauze lang de (fiets?)bellen te laten rinkelen, en in Amsterdam schreven 600 leerlingen van het Berlage-Lyceum rond 12:00 uur een alarmbrief aan wethouder Aboutaleb. In Heemskerk reed een geluidswagen rond, en vanuit radio's in Assen (RadioZRA) en Amsterdam (Radio de Vrije Keyser en DFM RTV International Broadcast) is minstens een uur lang sirene-geluid de wereld ingestuurd (in Gent (ja, Belgie) werden mensen die hun speakers voor het raam hadden gezet, door de politie gemaand deze uit te zetten). In Eindhoven was een klaagmuur opgesteld, in Maastricht veroordeelde een tribunaal het beleid tot 2 etmalen schandpaal. In Apeldoorn, Arnhem, Dalfsen, Enschede, Heerlen, Middelburg en Nijmegen werd in ieder geval geflyerd. In Amsterdam, Beverwijk, Groningen, Heemskerk, Maastricht, Santpoort, Velsen, Wageningen en Wijk aan Zee werden de klokken van vele kerken geluid. De meest indrukwekkende actie vond uiteindelijk plaats op zondag 5 juni in Ter Apel bij het uitzendcentrum, waar uitgeprocedeerde vluchtelingen zelf een felle en goedbezochte demonstratie hadden georganiseerd. Naast RTL 4, Radio 1, 2 EN 3, en een korte video op de websites volkskrant.nl en anp.nl heeft voornamelijk lokale pers aandacht aan de actie besteed, en dat in grote mate, zowel TV, radio als kranten. Wat wel jammer was (m.n. op landelijk niveau) was dat de huisartsen op 1 juni besloten om exact op hetzelfde tijdstip een actie te voeren op het Museumplein, die meer aandacht van de landelijke media kreeg.

Zie voor een uitgebreid overzicht (met foto's) van de lokale acties: www.vluchtalarm.nl

Van verschillende kanten zijn er suggesties om deze succesvolle actie een vervolg te geven en ELKE MAAND een Vluchtalarm te laten horen op de eerste maandag om 12 uur, net zolang tot het beleid is aangepast. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn! Het is moeilijk om nu te zeggen wat vanuit de landelijke organisatie (met name Keer het Tij en ASKV) hieraan bijgedragen kan worden. Wel is het zo dat er nog veel (ongeveer 4000) posters beschikbaar zijn, waar alleen de datum overgeplakt hoeft te worden. Ook zijn er nog ongeveer 3500 flyers. En de website is zeker tot 1 augustus beschikbaar. Het kan zinvol zijn om binnenkort al bij elkaar te komen, om ervaringen uit te wisselen, de actie te evalueren en te kijken of een maandelijks Vluchtalarm haalbaar is. Jullie horen hier snel meer over!

Iedereen heel erg bedankt!

Namens Actie Vluchtalarm,

Frank van Schaik

PS Iedereen die nog aanvullende verslagen, foto's, knipsels, opnames of weblinks heeft, wordt vriendelijk verzocht deze snel op te sturen naar: Actie Vluchtalarm Postbus 59606 1040 LC Amsterdam info@vluchtalarm.nl 020-6897555

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUIDRUCHTIG VLUCHTALARM IN APELDOORN
Op twaalf uur precies snerpten de fluitjes

 
Maandag 6 juni kwamen een aantal verontruste Apeldoornse demonstranten bijeen op het Raadhuisplein om letterlijk luid en duidelijk hun protest te laten horen tegen het vluchtelingenbeleid in Nederland.
De verontwaardiging over het inhumane vluchtelingenbeleid klonk weer door Nederland. Dat was het gevolg van een oproep door lokale vluchtelingenorganisaties met de steun van platform Keer het Tij op tot de Actie Vluchtalarm.
In Apeldoorn trok Groen Links de kar.
Op maandag 6 juni klonken om 12 uur alle alarmsirenes in Nederland. Normaal houdt dit na korte tijd op.
In Apeldoorn hadden de demonstranten signaaloranje fluitjes en een trommel meegenomen. Hiermee vroegen zij aandacht voor een humaner vluchtelingen- en asielbeleid. Waaronder een generaal pardon voor de groep van 26.000 vluchtelingen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd.
Er was ruime belangstelling van de lokale media zoals radio, tv en kranten. Een van de deelnemers bericht: "Blazen op een fluitje tot je van duizeligheid er bijna bij neerviel."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nijmegen

Artikel uit De Gelderlander van 07-06-2005

Vluchtalarm met 350 rozen voor publiek

Verbaasde marktgangers krijgen maandagochtend een roos in de handen gedrukt. Op de achtergrond klinkt dof getrommel, terwijl het maandelijks luchtalarm afgaat. Wat is er aan de hand? 'Vluchtalarm', schalt het plotseling elektronisch versterkt over de Grote Markt in hartje Nijmegen. Er wordt muziek gespeeld en dan verschijnt voor het beeldje van Mariken een aantal bekende dichters uit het Nijmeegse. H.H. ter Balkt (winnaar van de P.C. Hooftprijs), Qader Shafiq, Victor Vroomkoning, Marjolein Pieks.

Ze nemen deel aan het PoŽtisch Protest, een onderdeel van de actie Breed Pardon voor het verlenen van een officiŽle status aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

"Nederland is een beetje ziek", constateert Marjolein Pieks. "Nederland wil de vluchtelingen naar huis sturen. Maar naar welk huis? Wij willen als dichters een menselijke boodschap uitdragen. Laten zien dat we het er niet mee eens zijn."

Het winkelend publiek stroomt toe en blijft kijken naar de manifestatie waarbij muziek en voordrachten van dichters elkaar afwisselen.

Tevens wordt er een dramatisch oproep gedaan door de Stiching Gast en de WHAA voor een noodadres. Een Congolese moeder met drie kinderen, Sarah (7), Naomi (4) en Lorami (2). Ze is uitgeprocedeerd en had tot gisteren nog een opvangadres. De kinderen zijn allen in Nederland geboren, maar de moeder moet toch het land uit.

De organisatie wijst met dit voorbeeld op de schrijnende gevallen bij de vluchtelingen.

Een aantal van hen heeft eveneens gedichten geschreven. Zoals de Palestijnse Amal Karam. Al ruim acht jaar wacht ze op een verblijfsvergunning. Ze draagt het gedicht Brievenbus voor aan het winkelende publiek, terwijl een zasspeler haar begeleidt op dit Turkse snaarinstrument. De zasspeler is ook een uitgeprocedeerde asielzoeker.

Sanne de Leeuwerk, organisator van deze manifestatie, vertelt dat men met deze actie een menselijk gezicht wil laten zien aan de vluchtelingen. "Want ze worden letterlijk in een isolement gedwongen. Een sociaal leven hebben ze niet. Kunstenaars willen stelling nemen tegen de harde politieke lijn van het kabinet", zegt hij.

Intussen draagt H.H. ter Balkt zijn gedichten voor.

PoŽtisch protest in Nijmegen. Op 6 juni 2005

Vanaf half 12 begonnen mensen van de actie “Vluchtalarm”, herkenbaar aan een grote koffer en vogels op hun gezichten, met het uitdelen van 350 rozen. De rode en roze rozen werden uitgedeeld aan marktkooplui en bezoekers van de maandagochtendmarkt, in het hartje van de stad. Toen het luchtalarm klonk werd er luid gejoeld en getrommeld op de Grote Markt. Daar begon het poŽtisch protest tegen het vluchtelingenbeleid van de regering met een prachtig lied. Al gauw stond de markt vol met mensen. Een Roemeens zigeunerorkest zorgde voor de vrolijke noot terwijl verschillende Nijmeegse dichters gedichten voorlazen over de nood van mensen die hun land hebben moeten ontvluchten. De voorzitter van Stichting Gast hield een betoog over de schrijnende situatie waarin ook in Nijmegen mensen verkeren, mede door het onmenselijke beleid van Minister Verdonk. Tevens werd een oproep gedaan aan de aanwezigen voor opvang:

“Stichting Gast zoekt dringend huisvesting voor een Kongolese vrouw die met 3 kleine kinderen op straat staat”.

Als afsluiting van de actie gingen ongeveer 50 mensen onder luid tromgeroffel naar het gemeentehuis, om daar met de wethouder te overleggen over hulp. De stichting Gast krijgt te maken met een groeiend aantal vluchtelingen, die vanuit het uitzetcentrum in Ter Apel op straat worden gezet zonder enige opvang en elders in het land op zoek gaan naar hulp. Maar zonder steun vanuit gemeente en samenleving staat ook de stichting Gast met lege handen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groningen luidt de noodklok opnieuw op 4 juli

Vluchtalarm nr. 2
(04/07/2005)

Voortaan klinkt elke eerste maandag van de maand het Vluchtalarm: om klokslag 12 uur wordt de testsirene overgenomen en versterkt met alles wat lawaai maakt, om de publieke aandacht te vestigen op de problemen die het inhumane Nederlandse vluchtelingenbeleid veroorzaakt.

 

"Het huidige beleid is in strijd met internationale verdragen, waaronder de Rechten van het Kind," aldus woordvoerder (en ROOD-voorzitter) Manja Smits. "Gezinnen worden uit elkaar gehaald, mensen als postpakketjes door het land gesleept en advocaten belemmerd in hun werk. Het is tijd om hard aan de bel te trekken. Dit inhumane beleid moet stoppen!"

 

De organisatie van Vluchtalarm, waar ROOD bijhoort, eist van de regering een strikte naleving van internationale verdragen, een einde aan onzorgvuldige procedures en een generaal pardon voor alle mensen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd.

 

Het Vluchtalarm begon vorige maand als een eenmalige actie, maar wordt wat ons betreft een maandelijks gebeuren!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Dalfsen