zie Lokale acties  

Volkskrant videoverslag

OPROEP AKTIE VLUCHTALARM

Maandag 6 JUNI 2005 van 12 tot 13 uur  

Is dit wat Nederland wilde? De verharding van het Nederlandse vluchtelingenbeleid is ongekend. Ondanks alle mooie woorden worden gezinnen zonder pardon uit elkaar gehaald, AZC's aan de lopende band gesloten, mensen als postpakketjes door het land gesleept en uitgeprocedeerde vluchtelingen de illegaliteit in gedwongen. Internationale verdragen worden geschonden, IND-procedures deugen van geen kant, advocaten kunnen hun werk niet doen, en medische hulp is ontoereikend. De situatie is nog nooit zo alarmerend geweest als nu. Het is tijd om heel hard aan de bel te trekken. Dit inhumane beleid moet stoppen!

Wij roepen daarom iedereen op om op maandag 6 juni 2005 in heel Nederland om 12:00 uur een VLUCHT-ALARM te laten horen - hoe langer hoe beter. Sirenes, kerkklokken, toeters, fietsbellen, alles is mogelijk. Iedereen kan een eigen invulling geven. Om mensen een hart onder de riem te steken, om mensen wakker te schudden, en vooral om de verantwoordelijke mensen tot de orde te roepen.

In elk geval eisen we een humaan vluchtelingenbeleid, waaronder:

* een generaal pardon voor alle 26.000 mensen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd
* strikte naleving van internationale verdragen voor de rechten van vluchtelingen en kinderen
* een einde aan onzorgvuldige procedures, gebroken beloften en mensonterende uitzettingen

Doe ook mee!
-> stuur deze oproep door naar vrienden en familie
-> help mee ons materiaal te verspreiden (posters en flyer)
-> kom op 6 juni naar de dichtstbijzijnde alarm-plek

of beter nog:
-> organiseer op (of rond) 6 juni je eigen lokale aktie, en geef aan ons door wat je van plan bent (ook als het nog niet helemaal rond is)
-> help mee ons materiaal te verspreiden (posters en flyers), of
-> maak je eigen materiaal en stuur het naar ons op!
-> benader bevriende media om zoveel mogelijk aandacht te krijgen
-> vraag de lokale radio om tussen 12:00 en 13:00 sirene-geluid te laten klinken [ link naar jingle]


Informatie, aanmelden en bestellen:
Aktie Vluchtalarm
Postbus 59606
1040 LC Amsterdam
020-6897555
www.vluchtalarm.nl
info(at)nederlandbekentkleur.nl


Deze aktie wordt tot nu toe ondersteund door:
ASKV/Steunkomite Vluchtelingen, Platform Keer het Tij, Nederland Bekent Kleur, Onbegrensd, Prime, UNITED, Van Harte Pardon en Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

Ondersteun de Aktie Vluchtalarm!