Informatie, aanmelden en bestellen:

Aktie Vluchtalarm
Postbus 59606
1040 LC Amsterdam
020-6897555
www.vluchtalarm.nl
mailto:info(at)nederlandbekentkleur.nl

+++ANTWOORDSTROOKJE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Naam:
Organisatie:
Adres:
Postcode + Plaats:
Telefoon:
Email:
Website:

Ik/wij ondersteun(en) de Aktie Vluchtalarm: JA/NEE (wordt vermeld op de website)
Ik/wij ondersteun(en) de Aktie Vluchtalarm financieel: (bedrag in euro's)

Ik/wij bied(en) hulp aan in de vorm van:
* organisatie lokale aktie JA/NEE
* verspreiding posters/flyers JA/NEE
* nabellen groepen JA/NEE
* benaderen media JA/NEE

JA, ik/wij bestel(len) materiaal:

- Posters (A2): ....... (minimaal 10) 0,50 per 10 posters
- Flyers (A5) met BEDRUKTE achterkant: ....... (minimaal 50) 0,50 per 50 flyers

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++