0
NEDERLAND BEKENT KLEUR
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief Wilders / PVV Over NBK
Contact
        In de pers      
 
X

Het Parool, opiniepagina 21 januari 2008 - Breng aangiften tegen PVV voor de rechter

In 1995 zijn de partij CP 86, en alle bestuursleden daarvan, veroordeeld vanwege discriminerende uitspraken. De PVV lijkt nu hetzelfde gedachtegoed uit te dragen en zou door Justitie dus ook op dezelfde manier vervolgd moeten worden.

René Danen

Dit weekend werd bekend dat Justitie aan politieagenten heeft geadviseerd om aangifte over Geert Wilders zijn film op te nemen, zelfs als ze menen dat geen sprake is van een strafbaar feit. Dat is een eigenlijk een open deur, want de politie is altijd verplicht om aangifte op te nemen, dus ook in dit geval. Het is immers niet aan de politie maar aan het Openbaar Ministerie, en in laatste instantie aan de rechter, om te bepalen of bepaalde uitlatingen strafbaar zijn. De uitspraken van Wilders maken daar overigens een goede kans op. Terecht merkte onze minister-president vrijdag op dat "er geen recht op belediging bestaat". In Nederland is het beledigen van bevolkingsgroepen inderdaad strafbaar volgens artikel 137 van het wetboek van strafrecht. De PVV moet op basis hiervan daarom snel voor het gerecht worden gebracht.

De standpunten die de PVV afgelopen jaren heeft ingenomen, zijn een eindeloze tirade tegen alle allochtone bevolkingsgroepen. Iedereen met een vreemd kleurtje krijgt er van langs van Wilders' partij; staatssecretarissen vanwege hun dubbele nationaliteit, probleemjongeren vanwege hun Marokkaanse afkomst. Voor moslims gaan de grenzen dicht. En de Nederlandse staatsburgers op de Antillen worden zelfs in de verkoop gedaan op een marktplaats, zoals vroeger de slaven ook te koop werden aangeboden.

De PVV schrikt nergens voor terug. Het enkele feit dat je een vreemde nationaliteit hebt is al voldoende om door de PVV uitgesloten te worden. Dat blijkt uit Kamervragen die de PVV in augustus stelde. Daarin noemt Wilders het "volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt". Dat daarbij huidskleur bepalend is bleek in een interview dat de BBC in 2006 had met de PVV-voorman. Toen de presentator aan Wilders vroeg of het "onacceptabel voor hem was dat de grote steden in Nederland in meerderheid niet-blanke steden zijn", antwoordde Wilders: "Natuurlijk is het niet acceptabel. U stelt de vraag alsof u verrast bent wat mijn antwoord zou zijn". In een interview met De Pers in november sprak Wilders ook zijn afschuw uit over de verkleuring van de Nederlandse steden: "Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg".

De achterban van Wilders heeft deze boodschap goed begrepen. In NOVA zei onlangs een PVV-stemmer dat hij problemen had met "de hoeveelheid allochtonen in Nederland" en dat hij tegen "vermenging van bevolkingsgroepen" was. In HP/De Tijd zei Wilders onlangs: "Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen." De PVV wil dus een samenleving gebaseerd op discriminatie door het artikel, waarin staat dat "discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging of ras niet is toegestaan", te schrappen uit de grondwet. In diverse interviews heeft Wilders eerder ook gezegd: "Ik wil discrimineren". Hij lijkt daarmee zijn achterban te legitimeren hetzelfde te doen.
Discriminatie is overal in het land aan de orde van de dag is. Op straat, op het werk, op school en bij de disco ondervinden mensen met een donkere huidskleur of een moeilijke achternaam dagelijks de gevolgen van de venijnige ideologie die de PVV verspreid.

In 1995 zijn de partij CP 86, en alle bestuursleden daarvan, veroordeeld vanwege discriminerende uitspraken. De PVV lijkt nu hetzelfde gedachtegoed uit te dragen en zou door Justitie dus ook op dezelfde manier vervolgd moeten worden. In artikel 137c van het wetboek van strafrecht staat ondermeer dat wie zich "opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging" wordt gestraft met maximaal een jaar gevangenisstraf. Artikel 137d voegt daar aan toe dat wie "aanzet tot haat tegen, of discriminatie van, mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging" eenzelfde straf te wachten staat. Het is uiteraard aan de rechter om uiteindelijk te oordelen of Wilders en zijn partij schuldig zijn aan deze strafbare feiten. Maar dat er ruim voldoende bewijzen zijn voor een serieuze verdenking is eenvoudig voor iedere televisiekijker te zien. Opvallend genoeg heeft het Openbaar Ministerie (OM) echter tot op heden geen enkele actie ondernomen om de vermeende criminelen voor het gerecht te krijgen. Bij de antidiscriminatie meldpunten in het land komen veel klachten binnen en er liggen al 44 aangiften tegen de PVV bij het OM. De antiracisme organisatie Nederland Bekent Kleur heeft er daar onlangs nog één aan toegevoegd, vanwege de uitspraken in HP/De Tijd.

Het OM lijkt geen haast te maken met vervolging. Sommige aangiften wachten al bijna een jaar op behandeling. En dat terwijl in de maatschappij grote ongerustheid heerst over de PVV. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de Nederlanders het een goed idee vindt dat er een beweging op gang komt tegen de uitspraken van Wilders. Op de website van Nederland Bekent Kleur hebben al enkele duizenden mensen een petitie getekend tegen de discriminerende standpunten van de PVV.
Maar het Openbaar Ministerie, dat als eerste actie zou moeten ondernemen om de Nederlandse wet te handhaven, laat op zich wachten. Het wordt dan ook tijd dat het OM de aangiften tegen de PVV ook werkelijk voor het gerecht brengt.

De auteur is bestuurder van Nederland Bekent Kleur


X