NEDERLAND BEKENT KLEUR
foto foto foto foto
lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn
Home
Petitie
Eerdere acties
Nieuwsbrief In de pers Wilders / PVV
Contact
            x  
 
> Over Nederland Bekent Kleur          
         

De stichting Nederland Bekent Kleur is een landelijke antiracisme organisatie die is opgericht in 1992. De stichting richt zich tegen iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme of welke andere vormen van discriminatie dan ook. Nederland Bekent Kleur is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan een bepaalde politieke of religieuze stroming. De stichting stelt zich ten doel de multiculturele samenleving in ons land verder te bevorderen.


Demonstraties rond 21 maart, VN dag tegen racisme

In 1992 was met name in buurland Duitsland een sterke toename van geweld tegen migranten. Begin 1992 werd ook in Nederland onder meer op een moskee in Amersfoort een aanslag gepleegd met een brandbom. Als reactie hierop werd de eerste "Nederland Bekent Kleur" demonstratie georganiseerd op het Museumplein in Amsterdam.


Deze eerste demonstratie was op 21 maart, de internationale VN-dag tegen racisme. De demonstratie werd gesteund door 300 maatschappelijke organisaties en er namen 80.000 mensen aan deel waaronder toenmalig minster-president Ruud Lubbers en FNV-vicevoorzitter Karin Adelmund.

Ook in de jaren daarna werd jaarlijks door Nederland Bekent Kleur een grote demonstratie georganiseerd rond 21 maart, onder meer in Den Haag en in Amsterdam-Zuidoost met de Algerijnse rai-zanger Cheb Mami. Later was er rond die dag de "Beurs van Kleurrijk Nederland" in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Op 22 maart 2008 werd door Nederland Bekent Kleur op de Amsterdamse Dam een manifestatie tegen racisme en voor solidariteit gehouden waar enkele duizenden mensen aan deelnamen. De actie was ook gericht tegen de discriminerende standpunten van de PVV. Oud-ministers Hans Dijkstal (VVD) en Hedy d'Ancona (PvdA) behoorden tot de sprekers op de Dam. Ruim vijftig bekende Nederlanders, onder wie Foppe de Haan, Ed Nijpels, Jeroen Krabbe, Def Rhymz, Harry de Winter, Jan Pronk en J÷rgen Raymann hadden mee opgeroepen voor de manifestatie. Frank Boeijen zong er zijn hit Zwart-Wit in het arabisch. Linkse Kamerleden weigerde deel te nemen aan het protest omdat ze niet wilde demonstreren tegen het racisme van "collega" Wilders.

In 2009 was de Dag tegen Racisme in de Melkweg in Amsterdam met ondermeer Ahmed Marcouch en Hakim. In 2010 was er op 21 maart een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk met ondermeer columnist Thomas von der Dunk. In mei dat jaar was er ook de manifestatie "Rhythm Against Racism" waar ondermeer Mala Vita, Denise Jannah, Jan Rot en DJ's Sunnery James & Ryan Marciano optraden. In de jaren daarna wordt de jaarlijkse antiracisme demonstratie georganiseerd door het ComitÚ 21 Maart. In 2014 is daarbij een grote opkomst wanneer PVV-leider Wilders zijn beruchte "minder-Marokkanen" uitspraak doet.


Paspoort tegen racisme

De stichting Nederland Bekent Kleur ontwikkelde eerder ook het Paspoort tegen Racisme. Het eerste exemplaar werd in december 1994 in Amsterdam door de Franse presidentsvrouw Danielle Mitterand aangeboden aan toenmalig vicepremier Wim Kok in Krasnapolsky. Ze bracht daarna ook een bezoek aan de Albert Cuijpmarkt in de multiculturele Amsterdamse wijk de Pijp.


Kristallnachtherdenking

Nederland Bekent Kleur organiseerde in 1992 de eerste herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam. Directe aanleiding was de aanval met brandbommen op een asielzoekerscentrum in het Duitse Rostock. De eerste herdenking vond plaats bij het Stadhuis in Amsterdam op 9 november 1992 en werd mede georganiseerd door een aantal jongeren. Vanaf 1993 vond de herdenking ook in een tiental andere steden in Nederland plaats. De landelijke co÷rdinatie daarvan was in handen van Nederland Bekent Kleur. Vanaf 1997 richtte Nederland Bekent Kleur zich rond de Kristallnachtherdenking ook op informatie en activiteiten voor scholieren waar ondermeer schrijfster Mies Bouhuys aan meewerkte. De herdenking in 2012 werd ondersteund door 25 organisaties waaronder waaronder Platform Stop Racisme en Uitsluiting, CNV, Een Ander Joods Geluid, FNV, Landelijk Beraad Marokkanen, Verzetsmuseum Amsterdam en VluchtelingenWerk Nederland.

In de twintig jaar sinds 1992 werkte vele prominenten mee aan de herdenking van de Kristallnacht: Awraham Soetendorp (rabbijn), Eduard Nazarski (directeur Amnesty), Ed van Thijn (oud-minister), Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid), Mirjam Ohringer (Joodse verzetsstrijdster), Nuri Karabulut (DIDF), Dominee Bram Grandia (Raad van Kerken), Judith Belifante (Kamerlid PvdA), Henk van Moock (verzetstrijder), Lalla Weiss (Landelijke Sinti organisatie), Hedy d'Ancona (oud-minister) en burgemeester Patijn en de wethouders Groen, Ossel en Van Es. De organisatie van de herdenking in Amsterdam is vanaf 2015 in handen van het ComitÚ Kristallnachtherdenking.


Witte Illegalen en vluchtelingen

Vanaf 1998 steunde Nederland Bekent Kleur acties ten bate van een generaal pardon voor 2.000 van de zogeheten witte illegalen en rond 2004 ook voor de groep van 26.000 uitgeprocedeerde vluchtelingen. Hiervoor werd ondermeer in 2005 de actie Vluchtalarm georganiseerd. Beide groepen kregen uiteindelijk een verblijfsvergunning. In 2015 organiseerde Nederland Bekent Kleur de demonstratie "vluchtelingen Welkom" toen oorlogsvluchtelingen uit SyriŰ verdronken voor de kust van Griekenland.De demonstratie kreeg steun van andere organisaties zoals FNV, Greenpeace, Vluchtelingenwerk, Emcemo en HTIB.


Logo Nederland Bekent KleurActies en strafzaken tegen racistische partijen (CD, PVV)

De stichting Nederland Bekent Kleur was in de jaren negentig ook actief rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met steun van ondermeer actrice Gerda Havertong werd actie gevoerd tegen racistische partijen zoals de Centrumdemocraten die deelnamen aan de verkiezingen. Dit gebeurde met de oproep "Kies Kleurig" die aan de kiezers werd gedaan.

Op 21 maart 2007 organiseerde Nederland Bekent Kleur en Samen Tegen Racisme een debat op de Universiteit van Amsterdam met de titel "Wat is het antwoord op Wilders?". De bijeenkomst, waar onder meer Ed van Thijn en Mohammed Rabbae op het programma stonden, trok 500 deelnemers. De PVV probeert vooraf door middel van Kamervragen het debat op de universiteit te laten verbieden.

In december 2007 deed de anti-racisme organisatie aangifte tegen PVV-leider Wilders wegens overtreding van wetsartikel 137 (discriminatie en haatzaaien) vanwege tientallen racistische uitspraken in de media over onder meer een zogenoemde "kopvoddentax". Het OM weigerde Wilders voor deze uitspraken te vervolgen. In 2009 besloot het Hof dat de PVV-leider toch voor een aantal uitspraken vervolgd moest worden. Nederland Bekent Kleur heeft zich samen met drie minderhedenorganisaties gevoegd als benadeelde partij in de strafzaak die volgde.Mr. Michiel Pestman en emeritus hoogleraar prof. Ties Prakken traden op namens de organisaties. Op de website van Nederland Bekent Kleur tekende ruim 27.000 mensen een petitie tegen de discriminerende standpunten van de PVV. Wilders werd in deze eerste strafzaak vrijgesproken.

Op 30 oktober 2010 was er een demonstratie bij de Dokwerker in Amsterdam tegen racisme en uitsluiting, waar volgens de gemeente Amsterdam ruim duizend mensen aan deelnamen. Het protest richtte zich ondermeer tegen de gedoogsteun van de PVV aan de regering waardoor discriminatie van bevolkingsgroepen normaal lijkt te worden in ons land. Stichting Nederland Bekent Kleur opende ook de Facebookpagina "Geen regering met steun van de PVV" waar ruim 9.000 mensen lid van waren.

In maart 2014 riep de PVV-leider in een volle zaal om "minder Marokkanen". Meer dan zesduizend mensen hebben daarna aangifte gedaan tegen Wilders. Ook advocaat Goran Sluiter van Nederland Bekent Kleur en enkele Marokkaans-Nederlandse organisaties vroeg het Openbaar Ministerie een strafzaak tegen Wilders te starten. Wilders werd in 2016 veroordeeld voor aanzetten tot discriminatie.


Samenwerking


Nederland Bekent Kleur steunt het Comite 21 Maart en is partner van het intiatief "Een Land, Een Samenleving". Op Europees niveau is Nederland Bekent Kleur aangesloten bij diverse internationale netwerken.


Kijk voor actuele informatie op de Facebookpagina van Nederland Bekent Kleur