NEDERLAND BEKENT KLEUR
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief Wilders / PVV Over NBK
Contact
        In de pers      
 

www.wereldjournalisten.nl, 19 januari 2010 - ‘Een politicus staat niet boven de wet’

Het Openbaar Ministerie (OM) kan in principe morgen ook vrijspraak vragen in de Wilderszaak. Om dit risico niet te lopen besloot ‘Nederland bekent kleur’ gisterenavond om de advocaten Michiel Pestman en Ties Prakken in te zetten. Rene Danen, voorzitter van 'Nederland bekent kleur': ‘Het OM wilde niet met ons overleggen. Wij vroegen ons af hoe we de belangen van onze achterban konden blijven behartigen in deze zaak en daarom besloten we tot het inzetten van eigen advocaten.'
Circa 40 mensen hebben aangifte bij de politie gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders wegens aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims, Marokkanen en niet-westerse allochtonen, daar zitten individuen bij, advocaten zoals Gerard Spong, namens een groep studenten, en Els Lucas op persoonlijke titel en de stichting 'Nederland bekent kleur'. Voor Rene Danen was de grens bereikt toen de PVV-voorman op de BBC in 2007 zei dat hij het onacceptabel vond als de steden in meerderheid niet blank zouden zijn. Het was ook de periode waarin de dubbele nationaliteit van bewindslieden als Albayrak en Aboutaleb ter discussie werd gesteld. Drie misverstanden over deze zaak, aldus Danen.

Vrijheid van meningsuiting
Nee, dit is geen zaak die gaat over de vrijheid van meningsuiting, stelt Danen. Hij citeert Nilgün Yerli, die het overigens niet eens was met een vervolging: Als je in Nederland de joodse gemeenschap beledigt dan wordt dat terecht anti-semitisme genoemd, maar als je moslims schoffeert dan is dat vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt als een eufemisme voor racisme, vindt Danen. ‘Het gaat om vreemdelingenhaat’. Voor alle duidelijkheid, zegt Danen, je mag zeggen wat je wilt in Nederland, maar er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. ‘Het gaat hier niet om de vrijheid van meningsuiting, maar om mogelijk iets strafbaars. Ik vind het net zoiets als dat een automobilist wordt beboet vanwege te hard rijden en hij dan hard gaat roepen “ik word in mijn mobiliteit beperkt”.’

Politiek proces
Nee, het is geen politiek proces zoals Wilders het proces kenmerkt, stelt Danen verder. ‘Er wordt een politiek proces van gemaakt door een link te leggen naar de zetelwinst die Wilders hiermee zou kunnen behalen. Het gaat niet om zijn politieke opvattingen. Wilders heeft recht op zijn opvattingen, maar ook hij mag de strafwettelijke grens daarbij niet overschrijden. Het gaat hier gewoon om het handhaven van de wet en dat geldt voor iedereen, ook voor politici. De Europese rechter meende dat ook. In de zaak Feret vs België stelde de rechter dat politici een extra verantwoordelijkheid dragen wanneer het gaat om haatzaaien. Zeker een politicus staat niet boven de wet.’

Janmaat
En nee, de PVV-stemmers staan evenmin terecht. Danen: ‘Dit is belangrijk om te zeggen: alleen één man is gedagvaard en dat is Wilders. Hij is verantwoordelijk voor wat hij zegt. Hij is de enige die de boete gaat betalen.’ Danen gaat ervan uit dat Wilders veroordeeld wordt. ‘Ik ken niemand die soortgelijke dingen zei en niet is veroordeeld. Iemand schold zijn Marokkaanse buurman uit; die man is veroordeeld.’
Ook het idee dat tegenwoordig meer geoorloofd is te zeggen dan voorheen, houdt geen stand, vindt Danen. De in dit verband vaak aangehaalde zinsnede van Janmaat, ‘de multiculturele samenleving moet afgeschaft worden’, klopt namelijk niet, zegt Danen. Janmaat is voor deze uitlating in 2003 namelijk nog postuum veroordeeld. De rechter plaatste de zin in de context van zijn politieke programma en leuzen op demonstraties daarin werd onder meer gezegd dat blanken superieur zijn.

Danen vindt wel dat tegenwoordig meer gezegd, beledigd wordt dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Als oorzaak daarvan ziet hij de terughoudende houding van het OM ten aanzien van het vervolgen van aangiftes. ‘Wilders kon daardoor doorgaan met strafbare uitspraken’. Bovendien volgde het OM een laissez-faire politiek bij uitlatingen gedaan op internet, fora’s en door opiniemakers die over de schreef gingen. ‘Ik weet niet waarom het OM de wetten niet handhaaft. De Tweede Kamer heeft juist budget vrijgemaakt om via informatie-spotjes te zorgen dat er meer aangifte wordt gedaan. Maar de aangiftes verdwijnen in de bureaula van het OM.’
Dit dreigde ook met de aangiftes tegen Wilders te gebeuren, maar met een beroep op art. 12 (direct belanghebbende, red.) werd alsnog vervolging afgedwongen.

Laconiek
De uitbreiding van de aangifte met haatzaaien en discrimineren van specifiek Marokkanen en niet-westerse allochtonen, iets waarvoor onder andere de stichting zich heeft ingezet, zorgt dat de rechtzaak meer kans maakt. Danen: ‘Je vermijdt daarmee de discussie dat het in deze zaak alleen om discriminatie op basis van geloof gaat. Deze zaak gaat niet alleen om moslims. Het gaat ook om de belangen van minderheden. Minderheden moeten beschermd worden tegen discriminatie en haat. Dit is een vorm van criminaliteit die bestreden moet worden.’
Danen lijkt laconiek te blijven onder het ‘proces van de eeuw’, zoals sommigen de zaak tegen Wilders betitelen. ‘Dit is het werk wat wij al 18 jaar doen. Tegen Janmaat, CP86, in de jaren tachtig en negentig en nu tegen Wilders.’


 


X