NEDERLAND BEKENT KLEUR
0 Nederland Bekent Kleur 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief Wilders / PVV Over NBK
Contact
        In de pers      
 

De Volkskrant (Forumpagina), 20 maart 2010

Wij nemen stelling! U ook?

Burgers moeten van zich laten horen. We mogen ons niet laten gijzelen door verbaal geweld van haatzaaiers.

Nederland is een mooi land. Ook een beschaafd land; mede dankzij het - -tot nu toe bij de bevolking breed aanwezige- gevoel voor sociale rechtvaardigheid. De gelijkheid voor alle burgers ligt vast in het eerste artikel van onze grondwet en in het verdrag voor burgerrechten van de Verenigde Naties. Dankzij de diepgewortelde traditie van tolerantie en respect voor diversiteit konden tot nu toe etnische en religieuze minderheden hun volwaardige plaats innemen.

Predikers van angst en haat
Deze interne openheid is altijd een sterke basis geweest voor de internationale openheid van Nederland. Deze belangrijke kenmerken van Nederland worden bedreigd door populistische predikers van angst en haat. Zij willen Nederland veranderen in een intolerant land, een culturele eenheidsworst, gezuiverd van "niet- Westerse" etnische, religieuze en culturele elementen. Met hun politiek van "wij´ tegen "zij" zetten ze burgers van onze samenleving tegen elkaar op. Met hun pleidooien voor racisme en discriminatie op basis van geloof en afkomst drukken ze minderheden in een hoek.

Allochtonen en vooral moslims moeten het ontgelden. Ze zouden geen eigen scholen mogen hebben, geen moskeeën mogen bouwen en geen minister of staatssecretaris mogen worden. En vrouwen wordt hun recht ontnomen om een hoofddoek te dragen.

Niet moslims maar de radicaal rechtse politici "islamiseren" het politieke debat en het sociale leven in Nederland door elk probleem - van de files tot huisvesting en criminaliteit - tot een geloofskwestie te reduceren. De daadwerkelijke sociaal-economische problemen die onevenredig veel allochtonen raken, zijn uit het politieke debat verdwenen en vervangen door een opgeklopte ideologie van "botsende culturen".

Zij houden de burgers voor dat hun problemen als gevolg van de economische crisis, werkloosheid, armoede en criminaliteit met het afschaffen van de hoofddoek, het sluiten van islamitische scholen en het schieten op de knie van overlastgevende jongeren, op te lossen zijn!

Krachtig tegengeluid
Al te vaak verbergen de predikers van angst en haat zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het respecteren van die vrijheid ontslaat ons echter niet van de plicht om tegen abjecte vreemdelingenhaat publiekelijk stelling te nemen en minderheden te beschermen tegen discriminatie en racisme. Te weinig burgers, intellectuelen en politici spreken zich nu uit tegen de discriminatie van hele bevolkingsgroepen onder de dekmantel van "religiekritiek". De populisten willen artikel 1 van de grondwet afschaffen, bepleiten "de grenzen dicht te gooien voor alle niet-westerse allochtonen" en willen "tientallen miljoenen" Europese moslims deporteren.

Ook het pleidooi om "de grote schoonmaak van onze straten" te starten door ondermeer een "kopvoddentax" in te voeren tast de waardigheid van de moslims aan en ondergraaft de democratische principes van Nederland. Dit kwalijke sentiment wordt breed verspreid in de samenleving. Een krachtig tegengeluid wordt te weinig gehoord. Het benoemen van vreemdelinghaat mag geen taboe worden.

De angst voor het verbale geweld van angst- en haatzaaiers mag ons niet gijzelen. Daarom spreken wij ons hier luid en duidelijk uit tegen discriminatie en racisme en voor solidariteit tussen alle burgers ongeacht hun etnische afkomst en religie.

Amsterdam, 21 maart 2010 (Internationale dag tegen racisme van de Verenigde Naties)

- Hedy d'Ancona (oud-minister PvdA)
- René Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
- Hans Dijkstal (oud-vicepremier VVD)
- Bas de Gaay Fortman (oud-Kamerlid, GroenLinks)
- Jos van Kemenade (oud-minister PvdA)
- Tineke Lodders (oud-partijvoorzitter en senator CDA)
- Anja Meulenbelt (senator SP)
- Prof. Rinus Penninx (hoogleraar Etnische Studies UvA)
- Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks)
- Jan Terlouw (oud-vicepremier D66)
- Kars Veling (oud-fractievoorzitter ChristenUnie)
 


X